Згода 

                                                           на збір та обробку персональних даних


           Я, реєструючийся на саті, шляхом згоди з цим текстом, відповідно до закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року, №2297-УІ надаю згоду ТОВ "Сапсан-322" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та\або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб'єкта господорювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовкивідповідно до вимог законодавства статичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації візначених законодавством і колективним договором прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин и соціального захисту.
           Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповіднихдокументів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб'єкта господорювання  

 

 

             Подписать